historia SKEF

Stowarzyszenie Kreowania Edukacji Finansowej powstało 23 lutego 2005 roku w Jaworznie. Inicjatywą powołania SKEF było zapotrzebowanie na podjęcie działań z zakresu szerzenia edukacji finansowej oraz budowanie więzi koleżeńskich wśród członków SKOK „Jaworzno”.

Do głównych działań SKEF należą działania na rzecz konsumentów usług finansowych, poprzez zwiększanie świadomości ekonomicznej członków SKOK „Jaworzno”.