Stowarzyszenie Kreowania Edukacji Finansowej prowadzi następujące działania:
  • Działalność wydawnicza
  • Działalność informacyjna
  • Działalność kulturalno-oświatowa,
  • Organizuje zebrania, spotkania i prelekcje,
  • Współpracuje ze SKOK „Jaworzno”,
  • Podejmuje działania sprzyjające rozwojowi Stowarzyszenia.
Stając się członkiem SKEF otrzymują Państwo następujący pakiet korzyści:
  • korzystanie z bezpłatnych porad finansowo-prawnych i konsumenckich,
  • udział w zebraniach, spotkaniach, prelekcjach nt. świadomego zaciągania zobowiązań finansowych,
  • udział w konkursach
  • korzystanie z materiałów/artykułów edukacyjnych
  • udział we wszelkiego rodzaju akcjach edukacyjnych, ekologicznych i wychowawczych.