Stowarzyszenie Kreowania Edukacji Finansowej prowadzi następujące działania:
 • Działalność wydawnicza
 • Działalność informacyjna
 • Działalność kulturalno-oświatowa,
 • Organizuje zebrania, spotkania i prelekcje,
 • Współpracuje ze SKOK „Jaworzno”,
 • Podejmuje działania sprzyjające rozwojowi Stowarzyszenia.
Stając się członkiem SKEF otrzymują Państwo następujący pakiet korzyści:
 • korzystanie z bezpłatnych porad finansowo-prawnych i konsumenckich,
 • udział w zebraniach, spotkaniach, prelekcjach nt. świadomego zaciągania zobowiązań finansowych,
 • udział w konkursach
 • korzystanie z materiałów/artykułów edukacyjnych
 • udział we wszelkiego rodzaju akcjach edukacyjnych, ekologicznych i wychowawczych.