Naszymi celami statutowymi są:
  • prowadzenie edukacji finansowej
  • propagowanie oszczędności i gospodarności
  • podejmowanie działań kształtujących szacunek do wiedzy i wykształcenia
  • zacieśnienie więzi koleżeńskich pomiędzy członkami
  • prowadzenie doradztwa oraz udzielania pomocy
  • propagowanie idei samorządności
  • promocja ekologii, ochrony środowiska, kultury fizycznej, sportu i turystyki

 

Pliki do pobrania: