Zarząd
  1. Tomasz Warmus – Prezes Zarządu
  2. Jan Olszyński – Wiceprezes Zarządu
  3. Bożena Dudar – Wiceprezes Zarządu
  4. Lidia Opozda – Członek Zarządu
  5. Gabriela Mlostek – Członek Zarządu
Komisja Rewizyjna
  1. Andrzej Esmund
  2. Barbara Brożek
  3. Elżbieta Pietroń
  4. Elżbieta Kozdraś
  5. Monika Kucińska