Zarząd
  1. Tomasz Warmus – Prezes Zarządu
  2. Jan Olszyński – Wiceprezes Zarządu
  3. Tadeusz Dubiański – Wiceprezes Zarządu
  4. Lidia Opozda – Członek Zarządu
  5. Andrzej Ślusarczyk – Członek Zarządu
Komisja Rewizyjna
  1. Andrzej Esmund
  2. Barbara Brożek
  3. Artur Ciupek-Tarnawski
  4. Marek Bazarnicki
  5. Janusz Koziarz